ברית

brit13tomy

תינוקת באה לעולם! תינוק חדש נולד במשפחתכם. ההתרגשות גדולה. יש דרך לציין את הרגע! יש דרך לחגוג.

אני מציע טקס צנוע ולא ארוך,  שנערך בסמוך  ללידה, אך לא בהכרח ביום השמיני.

טקס משפחתי אינטימי הכולל שירים ושירה , ברכות וטקסטים , שחלקם נכתבים במיוחד לטקס, בהשתתפות המשפחה.

מדוע לחגוג? מדוע לערוך טקס ברית?

כי טקס מביא את ה"עובדה" החדשה בעולמנו, לראש וללב, למודעותנו. כל ברכה שנישאת בטקס תורמת למודעותנו. ברגע כזה של לידת אדם חדש, יש בנו צורך "להתפלל", לייחל עבורה, עבורו, את כל הטוב שבעולם, וטקס הנכתב במיוחד עבור הרך הנולד, עונה בדיוק לצורך הכל-כך אנושי הזה.

הטקס מאפשר לנו להבין ולהרגיש,  שאנו "הורים", שאנו "סבים" ו"דודים" – ולשמוח, בכל אלה.

מניסיוני, אני יכול להציע מגוון של שירים ברכות ו"ג'סטות" , וליצור ביחד עמכם  טקס משמעותי, "המשוחח" עם המסורת ומוסיף  ממדים של תרבות ישראלית חופשית בת זמננו, ושל מבט כלל אנושי.