ראש השנה 2014

ראש השנה  2014 :" שנה טובה!?"

עוד מעט תתחיל שנת 2014. איפה נהיה בחצות? עם מי נספור את השניות האחרונות של שנת 2013? עם מי נתנשק בדיוק ברגע חילופי השנים? איך לא נחמיץ את פתיחת בקבוק השמפניה, במחווה ארוטית משכרת…?

ספירה חדשה מתחילה. והטקס –פורמאלי, או ספונטני –"טקס מעבר".

רבים מאתנו  מביאים עמם מסורת תרבותית מרוסיה, של חג אזרחי, משפחתי. או מנהג רומנטי,  שיאה של "תקופת החגים", בין "כריסמס" ל- New year's eve"" – במערב.

אז קודם כל נברך את כולכם בברכת "שנה טובה!"

ועכשיו, נייחד דקה או שתיים למחשבה אודות החג הקרב ומשמעותו.

תחילה נאמר, שזוהי גם חגיגה "ישראלית"… המכונה בשפה המקומית "סילבסטר", ובאותו זמן חגיגה בין-לאומית ובין תרבותית – ואלה שני נימוקים טובים מאד לחגוג. ואכן, כל הארץ מלאה ב"חגיגות סילבסטר".  סיבה טובה למסיבה.

אך שני דברים חסרה המסיבה הזאת, בהשוואה לראש השנה העברי:

ראש השנה 2014 הוא חגיגה יצרית וארוטית בעוד ראש השנה העברי, הוא רגע של חשבון נפש והתבוננות עצמית. ראש השנה 2014 הוא חגיגה מוחצנת מאד ,שתכליתה לדחות את ידיעת האדם את סופו, ואילו ראש השנה העברי נוגע באותו נושא עצמו, אך מנסה למשמע את הרגע מנקודת מבט מוסרית ואנושית. על כן החג העברי שקט יותר ומופנם יותר.

אז איזה ראש שנה נחגוג? הייתי אומר ,"גם וגם", בהיענות למרכיבים שונים של חיינו, להיותנו בני האנושות וגם יהודים, ישראלים. גם אוניברסאליים וגם פרטיקולריים. ועכשיו, כיון שזמן ראשית 2014 עומד להגיע, הבה ונחגוג. שנה טובה!