כל עולי רוסיה – יהודים הם!

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2249848

קטע ממאמר יסוד של המשורר חיים גורי. בזיקה ל"מגילת העצמאות" מתייחס המשורר חיים גורי לאופיה המוסרי של מדינת ישראל היום. כאן בחרתי להביא ציטוט חשוב על זכויותיהם היהודיות של העולים מרוסיה, אחינו.

" אני חושב על מיליון יהודי ברית המועצות שעלו ארצה ושינו את פניה. מה שנחשב לשבט אבוד לעם ישראל היה לנגד עינינו למציאות מופלאה. הם הוכרו כיהודים לפי חוק השבות, אך רבים מהם נדחו כ"גויים", רחמנא ליצלן, על ידי הממסד הדתי. עד היום. הם אינם מוכרים כשייכים לאומה. הם "אחרים", עדיין אחרים ומתייסרים על כך מאוד. הם טורחים בבניין הארץ הזאת ורבים מהם דוברי עברית. דור חדש שנולד להם הוא חלק בלתי נפרד מהדור של בנינו, נכדינו ונינינו. הם תורמים מרוחם ומחוכמת המעשה שלהם להוויה הישראלית. הם משרתים בצבאנו ונופלים במלחמותינו. ולמרות זאת הם "אחרים". יש אומדים את מספרם ברבע מיליון. השלטון הרבני הכפייתי מסרב להקל בגיורם. לכן הם "ישראלים" בלבד מתוקף אזרחותם"