שולמית בנתה חופה

שולמית בנתה סוכת שלום. זכות אנוש יהודית.

תרומתה הגדולה של שולמית אלוני, ז"ל, שנפטרה השבוע, היתה העמדת טקס הנישואין במרכז החיים היהודיים שלנו ובמרכז זכויות האדם. במקום בו שני המשולשים של ה"מגן דויד" חופפים והופכים לכוכב. לכל אדם  יש זכות להתחתן לפי מצפונו ואמונתו. זוהי זכות אדם יהודי. זוהי זכות אנוש יהודית.ישראלית.ואנו צועדים בדרכה.