יהדות חילונית אזרחית: עשירה מלאה וייחודית

"הזירה " החברתית הישראלית שסועה בין דתיים לחילונים.אני מציע , עם עמיתי הרבנים החילוניים, דרך חליפית, אלטרנטיבית , שמביאה את העימות בין שני הכיוונים, אל מעבר להתנגשות הפוליטית . כי למעשה היינו רוצים לראות את המחלוקת בין דתיים לחילוניים כבת גישור, שניתן לקיים ביחד שתי דרכים שונות ואפילו מקבילות, כמו במשל היפה של ארבעת המינים בסוכות. אך אם בכל זאת מתמודדת היהדות האזרחית עם היהדות הדתית, על היהדות החילונית להציג חלופה מלאה ועשירה. וזאת משתי בחינות: התוכנית והחברתית. התוכנית – הכוונה לפירושים וליצירות מכל התקופות ואף ליצירות חילוניות אזרחיות בנות ימנו. מבחינה חברתית – צריכות להיות דרכים ליחיד, למשפחה ולקהילה לממש בפועל את הערכים החילוניים-אזרחיים-אנושיים  שאנו מבטאים ביהדותנו. כך בכל חג שאנו עורכים, בין אם חג חיים או חג של לוח השנה העברי, יש לבטא נושאים הקשורים לצדק ושויון, שלום ושוויון מיגדרי,אהבת המולדת הכוללת את כל עמיה, שמירת הסביבה וכדור הארץ.  גם מבחינת דרכי הביטוי האומנותי והיצירתי,  עלינו לכוון אל ערכי היהדות האזרחית. ולסיום דוגמא: אם אחד הערכים החשובים של היהדות החילונית הוא הדמוקרטיה, יש להקים בחיינו מערכות חברתיות שתמיד תהיינה מבוססות על פרקטיקה דמוקרטית לא פשרות. בכל מערכת חברתית חייב לפעול מנגנון חופשי ודמוקרטי ליבראלי – כדי שהצהרתנו הדמוקרטית לא תהיה חזית ריקה.

בחגי החיים ובחגי השנה , אני מציע על כן תכנים ודרכי ביטוי יחודיים השומרים קשר של השראה אל המקורות העתיקים, ויד מושטת תמיד לפתיחת שיחה.